سرمایه های دیجیتال
۱۹ تیر

قسمت های پنهان املاک شما در دنیای دیجیتال

سرمایه های دیجیتال: قسمت های پنهان املاک شما اگر قرار باشد شما فردا فوت کنید آیا خانواده شما رمز های کامپیوتر و گوشی همراه شما را می دانند؟ یا می دانند که چگونه به رمز ایمیل شما دسترسی داشته باشند؟ آیا می توانند حساب فیس بوک شما را ببندند یا بعد از مرگتان بخواهند آنرا […]