نصب تضمینی
۲۱ تیر

آشنایی با اپلیکیشن و نصب تضمینی اپلیکیشن

با توجه به افزایش تولید اپلیکیشن موبایل، اپلیکیشن تبلت، اپلیکیشن کامپیوتر و … ، نیاز به نصب اپلیکیشن در دنیای امروز افزایش یافته است، تبلیغ اپلیکیشن روشی موثر برای افزایش نصب تضمینی اپلیکیشن می باشد، نصب اپلیکیشن نیازمند صرف هزینه می باشد، پرداخت هزینه بابت نصب تضمینی بسیار به جا و مفید می باشد چرا […]