شبکه های اجتماعی
۱۷ تیر

چطور از شبکه های اجتماعی برای ارتقای بازاریابی رویداد ها استفاده کنیم ؟

شبکه های اجتماعی ، آیا کار شما کنفرانس یا پیشامدی را بیان می کند ؟ براتون سوال میشه که ایا از شبکه ی اجتماعی برای هشیار یافتن بازاریابی خود میتونیم استفاده کنیم ؟ در این مقاله به این پی میبرید که چطور میشه از شبکه های اجتماعی برای در صدر نگه داشتن رویدادها خود برای […]