بازاریابی و فروش قانون پنجم
۰۵ تیر

قانون پنجم بازاریابی

قانون پنجم بازاریابی و فروش مسئله ای را انتخاب کنید که قصد حل کردنش را دارید قبل از مطالعه قانون پنجم بازاریابی و فروش حتما قانون دوم و قانون سوم را مطالعه کنید انسانها عقاید متفاوتی دارند؛گاهی اوقات با انها موافقید و گاه مخالف و بعضی اوقات اصلا نیاز نیست نظر خود را ابراز کنید.مساله […]

بازاریابی موفق
۳۰ خرداد

قانون دوم بازاریابی

قانون دوم بازاریابی بازاریابی باید به فروش منجر و اثر شود. بازاریابی(مارکتینگ) راهی است که شما پیام خود را خلق و برای جلب توجه دیگران آن را منتشر میکنید تا آنهارا برای خرید بیشتر متقاعد سازد. بازاریابی و فروش،خلاق،هیجان انگیز و به جراُت علم جذابی است.ایده های طوفانی مغزی در پاسی از شب وزمانی که دریک […]