۰۴ خرداد

ابزارهای آنالیز برای اینستاگرام

ایا تا به حال به این موضوع دقت کرده اید که اغلب کسب و کارها به فکر توسعه بردنیگ خود در شبکه هایی نظیر اینستاگرام ، توییر و تلگرام بیش از شبکه های دیگر است؟ چگونه چنین حالتی ممکن است برای یک بیزنس مفید باشد ؟ آیا فعالیت در جهت برندیگ در این شبکه های […]