مشاوران باید از چه سایت ها و چه ابزاری در فضای مجازی استفاده کنند؟
۰۱ مرداد

مشاوران باید از چه سایت ها و چه ابزاری در فضای مجازی استفاده کنند؟

مشاوران فضای مجازی باید از چه سایت ها و چه ابزاری در فضای مجازی  استفاده کنند؟ چندین سال است که فیس بوک و توییتر در فضای مجازی فرمانروایی می کنند و هیچ ابزار دیگری به گرد آنها هم نرسیده است. در چند سال اخیر ابزار هایی همچون اینستاگرام و اسنپ چت هم پا به عرصه گذاشته […]